De kinderergotherapeut

De kinderergotherapeut is deskundig in het analyseren van vaardigheden en verbeteren van het dagelijks handelen. Een kinderergotherapeut onderzoekt waarom uw kind moeite heeft met bepaalde handelingen binnen activiteiten. Bij de analyse van het probleem worden de motorische en procesmatige (o.a. aandacht / planning en organisatie/ taakgerichtheid) vaardigheden onderzocht. Ook wordt de zintuigelijke(sensorische) informatieverwerking waar nodig onderzocht. Een ergotherapeut is erop gericht om uw kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren. De problemen worden op een praktische manier opgelost. Het kind wordt op een speelse wijze zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling, daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de interesses van het kind.

De Touwladder vindt terugkoppeling over de behandeling en adviezen aan de ouders en omgeving erg belangrijk. De ouders, verzorgers en leerkrachten krijgen, naast de behandeling, adviezen om de situatie thuis en op school te verbeteren. Combinatiebehandeling van kinderergotherapie en kinderfysiotherapie en/of logopedie is mogelijk.